Saltar al contenido
Portada » Autoritzacions i consentiments

Autoritzacions i consentiments

CONSENTIMENT PER A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix l’Art.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades l’informem dels punts següents:

  • Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè, seran objecte de tractament en els fitxers de A.E. BADALONA FUTSAL IRIS.
  • La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Tanmateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.
  • La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat de prestar-li el servei.
  • Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant l’entitat A.E. BADALONA FUTSAL IRIS com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través del correu electrònic de l’entitat (irissol1998@gmail.com) o a la seu social de l’entitat (Plaça de Casagemas s / n – Pavelló Esportiu, 08911 BADALONA – Barcelona).
  • El titular té dret esborrar, bloquejar o suprimir informació personal que es considera obsoleta pel transcurs del temps o que d’alguna manera afecta el lliure desenvolupament d’algun dels seus drets fonamentals.
  • El titular té dret a sol·licitar a A.E. BADALONA FUTSAL IRIS totes les dades que té sobre un mateix.
  • En cas que el club hagi de cedir dades dels federats a la federació a fi de participar en una competició, segons resolució de l’AEPD i la legislació referent a l’emissió de llicències, la cessió de dades seria legitimada i no seria necessari el consentiment de l’esportista ni un acord de tractament amb la federació.

CONSENTIMENT PER ALS DRETS D’IMATGE

Autoritzo al club A.E.BADALONA FUTSAL IRIS a fer ús del material fotogràfic i audiovisual de les activitats que es duguin a terme a l’entitat. Les imatges podran ser usades per a:

  • Difusió d’activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, bloc i xarxes socials de l’entitat.
  • Ús intern en memòries i projectes de l’associació.
  • Documents i material gràfic imprès com cartells, fullets i manuals.

L’entitat es compromet a que la utilització d’aquestes imatges en cap cas suposarà un dany a l’honra i intimitat del menor, ni serà contrària als interessos dels menors, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportats a través d’aquesta autorització. Aquestes dades seran incorporades al fitxer titularitat de l’entitat A.E.BADALONA FUTSAL IRIS. Les seves dades seran utilitzades per donar validesa a la present autorització.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta llei a través de la següent del correu electrònic de l’entitat (irissol1998@gmail.com) o per carta certificada especificant el seu nom, cognoms i DNI a la seu social de l’entitat: Plaça de Casagemas s/n (Pavelló Esportiu) 08911 Badalona.