Saltar al contenido
Portada » Normativa per a Jugadors/es i Adults referents

Normativa per a Jugadors/es i Adults referents

La signatura d’aquest punt implica el coneixement i acceptació de la normativa de l’entitat i assumir qualsevol sanció raonada que sigui imposada pel club per incompliment de la mateixa.

1-IMATGE

 • Tots els jugadors/es hauran de portar la indumentària oficial del Club en entrenaments, partits i actes esportius de Club.
 • Cada jugador/a haurà de comprar-se la samarreta de joc reversible amb el dorsal que l’assigni el club.
 • Als entrenaments serà obligatori assistir amb pantalons d´entrenament o pantalons de xandall a la part de baix, i amb la samarreta d´entrenament (capa superior) i/o dessuadora.
 • Als partits – de categoria Aleví cap amunt, en equips federats a la Federació Catalana de Futbol – no es podrà arribar amb la roba de joc posada.  S´ha de portar dessuadora o samarreta d´entrenament, i pantalons de xandall.

2-HIGIENE

 • Els jugadors/es d’equips federats a partir d’aleví es dutxaran obligatòriament (sempre que la instal·lació ho permeti) tant a entrenaments com a partits.
 • Els jugadors/es dels equips benjamins federats s’han de dutxar obligatòriament després de cada partit.

3-CONDUCTA

 • Els jugadors/es guardaran i tindran cura, amb el màxim zel possible, tot el material que el club els cedeixi per als entrenaments i partits, així com les instal·lacions on s’efectuen aquests.
 • Els jugadors/es hauran de ser puntuals per a qualsevol activitat en què siguin requerits. És obligatori respectar escrupolosament l’hora de citació per als partits. Els jugadors han de comunicar a l’entrenador/a amb suficient antelació qualsevol circumstància que motivi la no participació o assistència a algun entrenament o partit.
 • Cal mantenir una actitud de respecte i educació en tot moment amb adversaris (jugadors, entrenadors i entorn) i, principalment, cap a la figura de l’àrbitre. Amb això s’evitaran situacions desagradables que res tenen a veure amb la pràctica d’aquest esport.

4-FAMÍLIES

 • Cal respectar l’entrenador/a com a màxim responsable de l’activitat i com la persona en la qual es delega la responsabilitat que comporta la formació esportiva dels jugadors/es. L’entrenador/a, juntament amb els seus auxiliars, té tota la responsabilitat tècnica de l’equip; així, totes les seves ordres i decisions de tipus tècnic a entrenaments o partits hauran de ser respectades.
 • Existeixen les figures de Director o Coordinador Esportiu, a qui us podeu adreçar per aclarir dubtes i traslladar queixes i suggeriments. Cas de ser necessari, seran aquests qui coordinin amb els entrenadors solucions a les situacions que s’hagin donat.
 • Els adults/referents del/la menor assumirà l’import de qualsevol tipus de sanció federativa derivada d’una mala actitud a la grada durant el transcurs d’un partit.

5-LESIONS

 • El club no es responsabilitzarà de cap lesió no tractada d’acord amb les instruccions facilitades per l’entitat i la mutualitat.

6-COMUNICACIÓ

 • Els grups de WhatsApp son una eina merament informativa del club cap a les famílies.
 • En cas de pluja en dia de partit, el vostre entrenador/a donarà ordre d’assistència o no un cop gestionada la suspensió.
 • En cas de pluja en dia d’entrenament, el suspendrà l’entrenador/a per ordre del director esportiu. Fins l’últim moment evitem suspendre entrenaments, ja que la situació a les instal·lacions canvia amb molta facilitat.

7-QUOTES

 • L’entitat pot apartar un jugador/a del equip en cas de devolució o endarreriment del pagament d´una quota si no hi ha una resposta en el termini de 15 dies per part dels adults/referents pel que fa a aquest endarreriment o devolució.
 • Cas de devolució bancària d´un rebut, es pagaran 5€ extres per les despeses bancàries generades.

8- DRETS FEDERATIUS

 • Recomanem els jugadors/es tenir la mutualitat pagada abans de l’inici dels entrenaments de la temporada.
 • El club no concedirà baixa de llicència federativa en el transcurs de la temporada. En finalitzar la temporada, tots els jugadors/es que vulguin provar en altres equips, han de comunicar-ho als responsables de l’àrea esportiva.